AJK 6

 

Automatické jištění kotelny nebo ochrana vzduchotechnické jednotky.

 

Koupit

 

Monitoruje kotelnu nebo VZT jednotku z hlediska bezpečnosti a v případě zjištění závady provede zabezpečující kroky podle zvoleného scénáře.

Sleduje až 9 veličin a v případě zjištění závady sepne výstupní relé.

3.200  bez DPH
3.872  vč DPH

Technické parametry

→  Napájecí napětí 230V/AC

→   8 vstupů pro kontakty poruchových čidel + DC vstup snímače zaplavení

→   Napájení 8 kontaktů čidel 12 V/AC 8 mA (zajišťuje AJK6), devátý kontakt DC

→   2 výstupní přepínací relé

→   Zatížitelnost kontaktů výstupních relé max: 1 A při 250V (platí pro odporovou zátěž)

→   Interní zvuková signalizace

→   Výstup na externí sirénu 12 V/DC max. 0,2 A

→   Odběr max: 2 W/230V

→   Rozměry: 6 modulů DIN

→   Upevnění: DIN lišta

→   Hmotnost: 330 g

Technická dokumentace
Více informací najdete v PDF souboru, který si můžete stáhnout zde.

Při jištění kotelny obvykle sleduje:

Únik hořlavého plynu

Zvýšení teploty prostředí

Pokles tlaku v systému vytápění

Zaplavení

Přítomnost CO

A podle nastavení provede:

Uzavření přívodu plynu

Vypnutí kotle

Vyhlášení poplachu

Předá informaci o poruše

Při jištění vzduchotechniky obvykle sleduje:

Zamrznutí teplovodního výměníku

Správný chod ventilátoru

Zanesení filtru vzduchotechniky

A podle nastavení provede:

Vypnutí systému

Předá informaci o poruše