Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy vzor

ADDAT s.r.o. IČO: 60277645

doporučeně
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VZOR !!!!!

Vážení,

dne ……….. jsem v internetovém e-shopu na www.addat.cz na základě objednávky č…….. objednal zboží– typ. ……………….. za cenu ……….. Kč. Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde
o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na vaši adresu.

Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě na bankovní účet č. ………………/ kód banky…….

Kopie příslušné faktury ke zboží je přiložena

V ………………….. dne ………………………………..

Jméno: …………………………………………………………………………..

Adresa: …………………………………………………………………………

Podpis: …………………………………………………………………………..

Vrácené zboží zasílejte vždy na naši provozovnu ADDAT s.r.o., Májová, 46311 Liberec 30